queensleen บริการกำจัดหนูกำจัดหนู ไล่หนู ไม่ฆ่า ด้วยเหยื่อสมุนไพร จากธรรมชาติไร้สารเคมี ปลอดภัย 100% ไม่เป็นอันตรายต่อคน และสัตว์เลี้ยงเห็นผลจริง รับรองผล

ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจว่าหนูเป็นสัตว์สังคม มีการระวังภัยสูงมาก โดยผ่านประสาทสัมผัสต่างได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือ กลิ่น  หนูหาอาหารในบริเวณที่หนูคิดว่าปลอดภัยและมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ การจำกัดหนูโดยวิธีวางเหยื่อ วางสารเคมี เรายอมรับว่าสามารถทำให้หนูตายได้ทันที แต่พวกเราลืมไปว่าหนูเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ติดอยู่ที่ตัวหนูเอง โดยเฉพาะเห็บ และ หมัด ดังนั้นการที่หนูตายยกรังไม่ได้แก้ไขปัญหาเชื้อโรคเลย

หนู สัตว์ตัวเล็กที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่สร้างความน่ารำคาญและความเสียหายได้มากอย่างคาดไม่ถึง เชื่อหรือไม่ว่าหนูมีอันตรายต่อมมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือการกัดแทะพืชผลทางการเกษตร ตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกจนถึงขั้นตอนการแปรรูป การขนส่ง นอกจากนั้นแล้วยังทำลายเครื่องอุปโภคที่บริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แถมยังทำลายสุขภาพเป็นพาหะนำเชื้อโรคหลายชนิดมาสู่คนและสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ส่วนความเสียหายทางอ้อมมักเกิดจากการกัดแทะเพื่อลับฟัน อุปกรณ์ที่ถูกหนูกัดบ่อยๆ ก็เช่น ผนังที่พื้นผิวแห้ง ท่อพลาสติก ฉนวนกันความร้อน สายแก๊ส

หนูเป็นสัตว์ที่สามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว ทำให้เชื้อโรคจากหนูเพิ่มปริมาณและกระจายตัวได้เร็ว เพราะหนูชอบอาศัยอยู่ในที่สกปรก อับชื้น ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนานาชนิด  นอกจากจะอาศัยอยู่ตามธรรมชาติแล้ว ยังปรับตัวเก่งอยู่ตามบ้านคนก็ได้  เชื้อโรคที่มากับหนูนั้นร้ายแรงกว่าที่คิด  แค่หนูวิ่งผ่านอาหารที่ไม่ได้เก็บในตู้ให้มิดชิด อาหารก็มีสิทธิ์สัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียที่มากับตัวหนู เสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษได้แล้ว ส่วนปัสสาวะและอุจจาระของหนูก็อันตรายไม่ใช่เล่น ทั้งปัสสาวะและอุจจาระของหนูมีเชื้อไวรัส เมื่อแห้งแล้วถูกลมพัดให้กระจายในอากาศก็เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการไข้ หนาวสั่น หรือถ้ารุนแรงก็คือส่งผลต่อระบบประสาทและสมอง จนทำผู้ที่ได้รับเชื้อถึงขั้นเสียชีวิตได้

เจ้าของบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ไม่ควรนิ่งนอนใจ ปล่อยให้หนูวิ่งไปวิ่งมาโดยไม่คิดที่จะกำจัด เพราะนอกจากเรื่องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังอาจความเสียหายต่อทรัพย์สินรุนแรงกว่าที่คิด เช่น หากหนูกัดสายแก๊ส ก็จะมีโอกาสเกิดแก๊สรั่ว หากกัดสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคารก็อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ลุกลามเป็นเพลิงไหม้ รวมทั้งการขุดรูอาศัยภายใต้อาคารหรือในท่อระบายน้ำ ซึ่งจะส่งผลเสียทำให้ตัวอาคารทรุด เกิดการอุดตันในท่อน้ำการป้องกันการติดเชื้อจากหนู  ที่สำคัญคือต้องจัดการระบบสิ่งแวดล้อม ดูแลความสะอาดให้ดี  เพื่อลดการแพร่พันธุ์ของหนู  เช่น เก็บอาหารในตู้ให้มิดชิด รับประทานที่ปรุงสุกใหม่ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูโดยตรง  ในส่วนของอาคารบ้านเรือน ก็ให้ปิดช่องทางการเข้าออกที่ดูแล้วว่าง่ายต่อการที่หนูจะเข้าออก หากยังไม่ได้ผลก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาผลิตภัณฑ์มาใช้ให้เหมาะสม

ในระบบของ queensleen เราจำกัดแหล่งอาหารของหนู โดยทางเราจะไปวางอาหารที่มีองค์ประกอบทาง Nano Enzyme ที่ไปทำให้ประสาทการรับรู้ของหนูชา รวมถึงระบบการย่อยอาหารของหนูทำงานผิดปรกติ ดังนั้นเมื่อเราสามารถที่จะกำจัดแหล่งอาหาร หนูก็จะลดจำนวนลงไปในที่สุด

บริการกำจัดหนู โดยการใช้อาหารที่มีองค์ประกอบทาง Nano Enzyme (ซึ่งเหยื่อนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเข้าไปทำให้ประสาทการรับรู้ของหนูชา รวมถึงระบบการย่อยอาหารของหนู ให้ทำงานผิดปกติ หนูจะป่วย และค่อยๆ หายไปภายใน 7-10 วัน

ไล่หนู

บริการกำจัดหนู

การบริการกำจัดหนู เพื่อลดประชากรหนูให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยหลักการจัดการแมลงแบบบูรณาการ (IPM – Integrated Pest Management) มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการกำจัดแมลง กำจัดหนู เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการที่ดีที่สุด

ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกำจัดหนู
1.1 การตรวจเช็ค
1.1.1 ตรวจเช็คร่องรอยของหนูตามจุดต่างๆ เช่น ห้องครัว, ห้องเก็บของ, ห้องใต้บันได, ปล่องหุ้มท่อน้าทิ้ง, ช่องโหว่ของอาคาร รวมถึงจุดเสี่ยงที่อาจเป็นช่องทางเข้า – ออก ของหนูได้
1.1.2 วางกับดักหนู เพื่อติดตามปัญหาหนูที่พบภายในพื้นที่ โดยวางกับดักภายในกล่อง King’s Rodent Bait Station

1.2 การบริการกำจัดหนู
1.2.1 ใช้การจัดการหนูวิธีกล โดยใช้กับดักถาดกาว, กับดักดีด และกรงดักหนู วางตามจุดที่พบร่องรอย หรือพบช่องทางเข้า – ออก ของหนู
1.2.2 ใช้ King’s Rodent Bait Station ในการวางเหยื่อพิษบริเวณภายนอกอาคารตามจุดเสี่ยงที่มีโอกาสพบหนู

ประเภทสัญญาบริการกำจัดหนู

1. แบบรายปี สัญญา 1 ปี เข้าบริการ 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) ภายในระยะสัญญา

 • สัญญาบริการกำจัดหนู 1 ปี ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท (ราคายังไม่รวม VAT7%)
 • บริการเข้าตรวจเช็คทุก 1 เดือน ตลอดอายุสัญญา
 • เก็บซากครั้งละ 500 บาท / ไม่มีบันไดครั้งละ 1,000 บาท
 • มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการกำจัดแมลง กำจัดหนู เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการที่ดีที่สุด มีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  พื้นที่ให้บริการ: กรุงเทพฯและปริมณฑล, ชลบุรี, เชียงใหม่

  – ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท (ราคายังไม่รวม Vat 7%) และมีค่าเริ่มสัญญา 1,000 บาท

  – สัญญาบริการ 1 ปี

  – ฟรี!! บริการเก็บซากหนูมูลค่า 2,000 บาท (4ครั้งต่อปี ในระยะสัญญา)

  – ราคาที่เสนอรวม ค่าแรง, ค่าอุปกรณ์เครื่องมือ, ค่าวัสดุ และค่าเคมี ที่จำเป็นในการปฏิบัติตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  – ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการปิดช่องทางเข้าออกของหนู ตามที่ผู้เข้าสำรวจแนะนำ ก่อนใช้บริการ

  – บริษัทฯ ยินดีเข้าบริการตรวจเช็ค และจัดการหนูเป็นจำนวน 12 ครั้ง ภายในระยะสัญญาเวลา 1 ปี

  – บริษัทฯ ยินดีเข้าบริการเก็บซากหนู 4 ครั้ง ภายในระยะสัญญา 1 ปี กรณีเกิน 4 ครั้ง จะมีค่าบริการเก็บซากครั้งละ 500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  – ตามธรรมชาติของหนูและสิ่งมีชีวิตอื่น อาจเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา ดังนั้นในระยะสัญญา หากพบปัญหาหนูในพื้นที่บริการ บริษัทฯ ยินดีเข้าไปบริการจัดการปัญหาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  – ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 10/2539 บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  – บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จากัด จะไม่รับประกันความเสียหายใดๆ ทั้งต่อทรัพย์สินและบุคคล อันเกิดมาจากการรุกรานหรือการทำลายของหนู

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  1. การตรวจเช็ค (Inspection Service)

  1.1 สำรวจตามจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น รอบนอกบ้าน, ห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องเก็บของ

  1.2 สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์, แหล่งหลบซ่อน, ช่องทางเข้า – ออก รวมถึงสาเหตุของปัญหามด แมลงสาบ หนูในพื้นที่

  1.3 ตรวจเช็คกับดักที่ใช้ในการติดตามปัญหาหนูภายในพื้นที่

  2. การบริการ (Regular Service)

  2.1 ใช้วิธีกลโดยการติดตั้งกับดักเพื่อใช้จัดการปัญหามด แมลงสาบ หนู ภายในพื้นที่

  2.3 แนะนำการปรับสภาพแวดล้อม ปิดช่องทางเข้าออกที่หนูใช้เป็นทางผ่าน

Step 1 การตรวจประเมิน (ASSESS)

ถ้าคุณเห็นร่องรอยของหนู ปรากฏขึ้นในบ้าน รีบโทรเรียกเราโดยด่วนที่สุด เพื่อทำการสำรวจบ้านท่านอย่างรวดเร็ว

บริษัทไทยสกายคลีน ได้รับการฝึกอบรม เพื่อการสำรวจและกำจัดหนูมาโดยเฉพาะ โดยเริ่มต้นจะทำการสำรวจที่จุดที่หนูชอบอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นห้องครัว ห้องเก็บของ ห้องขยะ เป็นต้น โดยการสังเกตสิ่งต่างๆ เหล่านี้

 • พบซาก หรือตัวหนูที่ยังมีชีวิตอยู่
 • ได้ยินเสียงร้องของหนู หรือได้กลิ่นฉี่หนู
 • พบเห็นมูลหนู ตามจุดต่างๆ ที่หนูถ่ายมูลทิ้งเอาไว้
 • พบเห็นร่องรอยการเดินของหนู เช่นรอยเท้า หรือรอยเปื้อนที่เกิดจากขนหนูเสียดสีกับผนัง
 • ร่องรอยการกัดแทะของหนู บริเวณต่างๆ ภายในบ้าน

 Step 2 การปฏิบัติการ (IMPLEMENT)

ทีมงานของเราที่ได้รับการฝึกอบรมเชี่ยวชาญ ในการกำจัดหนู โดยเฉพาะ เพื่อให้ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด วิธีการทำบริการกำจัดหนูของเรา จึงผสมผสานใช้หลายๆ วิธี มารวมกันเพื่อให้ได้ผลที่สุด ตามนี้

 • สำหรับการบริการในครั้งแรก ทางทีมบริการจะทำการติดตั้งกล่องดักหนู หรือกับดักหนู รวมทั้งกล่องใส่เหยื่อล่อหนู ตามจุดต่างๆ ที่เป็นทางผ่านของหนู เพื่อทำการดักหนู ก่อนที่จะเข้าสู่บ้านของท่าน
 • ใช้อุปกรณ์ หรือเหยื่อพิษกำจัดหนู แบบที่หนูค่อยๆ ตายอย่างไม่รู้ตัวภายใน 4-6 วัน เพื่อป้องกันการเข็ดเหยื่อของหนู
 • ทำการสำรวจและวางเหยื่อซ้ำในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก เพื่อให้แน่ใจได้ว่า หนูได้ถูกกำจัดไปแล้ว เนื่องจากเป็นการตัดวงจรการสืบพันธ์ของหนู

Step 3 การเฝ้าระวัง (MONITOR)

เพื่อให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ทางทีมบริการ จะเข้ามาสำรวจหนู ทุกๆ เดือน จนครบสัญญา เพื่อให้แน่ใจได้ว่า หนูได้ถูกกำจัดและสามารถควบคุมประชากรหนูได้แล้ว นอกจากนี้ เราจะยังมีคำแนะนำไปยังลูกค้า ให้ทำการซ่อมแซม หรือป้องกันตัวบ้านหรืออาคารให้ปลอดภัยจากการเข้ามาของหนูอีกต่อไปในอนาคตอีกด้วย

บริการกำจัดหนู (Rats Removal Services) 1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการกำจัดหนู

1. การวางสถานีเหยื่อพิษกำจัดหนู
 • กำหนดปริมาณเหยื่อในแต่ละตำแหน่งการวาง เพี่อความสะดวกในการตรวจสอบ และติดตามผล หลังจากที่หนูกินเหยื่อพิษแล้ว จะกระหายน้ำและแห้งตายภายใน 5 วันหลังจากที่กินเหยื่อพิษเข้าไป
 • เริ่มสำรวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ ได้แก่ ร่องรอย หลักฐานที่เกิดจากหนู เช่น รูหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะทำลาย เป็นต้น กำหนดตำแหน่งการวางกล่องใส่เหยื่อพิษ ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกรอบตัวอาคาร ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหาและความเหมาะสมของ สถานที่นั้น ทั้งนี้ตำแหน่งการวางต้องไม่อยู่ในบริเวณผลิตอาหาร โกดังเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือบริเวณอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์
 • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวางเหยื่อ ได้แก่ กล่องไม้ กล่องพลาสติก กล่องเหล็ก ท่อพีวีซี เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ
 • หากพบว่าเหยื่อที่วางเกิดการเสื่อมสภาพ หรือสูญหาย ทางบริษัท จะดำเนินการเปลี่ยนให้ใหม่ทันที
2. การวางสถานีกาวดักจับหนู
 • อาจมีอาหารหรือเหยื่อวางบริเวณกาวซึ่งจะมีการเปลี่ยนอาหารหรือเหยื่อทุกครั้งที่เข้าให้บริการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ
 • วางกาวดักหนูตามจุดที่กำหนดบางสถานที่อาจวางกาวดักหนูในกล่องสี่เหลี่ยมที่มีผาปิดมิดชิดที่มีช่องให้หนูเข้าไปได้ วางถาดกาวตามฝ้าเพดาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมของสถานที่นั้นๆ
 • หากพบว่ากาวดักหนู เกิดเสื่อมสภาพไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ ทางบริษัท จะดำเนินการเปลี่ยนให้ใหม่ทันที
3. การวางกรงดักจับหนูและกับดักตีตาย
 • ในกรงมีเหยื่อหรืออาหารล่อไว้ทุกจุด
 • ตรวจสอบพื้นที่ที่จะวางกรงดักหนูตามความเหมาะสม เช่น บริเวณตามทางเดินของหนู หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู
 • เจ้าหน้าที่จะล้างทำความสะอาดกรงทุกครั้งที่พบว่ามีหนูติด
ระยะเวลาการเข้าบริการกำจัดหนู
 • หลังจากที่ติดตั้งระบบตามขบวนการข้างต้นแล้ว บริษัทผู้ให้บริการ จะเข้าบริการตรวจเช็คในช่วงเดือนแรกที่ ทุกๆ 7 วัน จำนวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นจะเข้าทำการตรวจเช็คทุกระยะ 1 เดือนจนครบสัญญา เฉลี่ยปีละ 15 ครั้ง
 • หากบริษัทฯบริการตรวจเช็คเจอซากหนูตายติดตาม สถานีกาวดักจับหนู บริษัทจะทำการเข้าเก็บซากหนูและทำการเปลี่ยนแผนกาวดักหนูอันใหม่เข้าไปแทน
 • หากลูกค้าพบปัญหาหนูตายก่อนถึงรอบบริการ สามรถแจ้งบริษัทผู้ให้บริการ เข้าดำเนินการแก้ไข ภายใน 48 ชั่วโมงหลังรับแจ้งโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น
 • ในกระบวนการกำจัดหนู บริษัทผู้ให้บริการ จะวิเคราะห์ปัญหาแต่ละพื้นที่ ว่าจะทำการกำจัด ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา และผลกระทบที่จะตามมาทีหลัง

 การป้องกันและกำจัดหนู

                เนื่องจากพบว่าปีหนึ่งๆ หนูเป็นสาเหตุที่ทำให้สูญเสียพืชผลวัตถุดิบ อาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปเป็นจำนวนมาก และยังพบว่าเป็นตัวการแพร่เชื้อโรคที่สำคัญอีกด้วย จึงได้มีการคิดค้นวิธีกำจัดและป้องกันหนูขึ้น ซึ่งวิธีป้องกันและกำจัดอาจทำได้โดย

การป้องกันและกำจัดหนูโดยวิธีการทางฟิสิกส์

การป้องกันและกำจัดหนู โดยวิธีทางฟิสิกส์นั้น อาจทำได้หลายวิธี เช่น

 1. โดยการกำจัดแหล่งอาหาร การกำจัดแหล่งอาหารเท่ากับเป็นการกำจัดหนูไปในตัว วิธีการกำจัดแหล่งอาหารของหนู อาจทำได้โดยการหมั่นปัดกวาดพื้นฝาผนัง เพดานและตัวอาคารของโรงงานให้สะอาดอยู่เสมอ อย่าให้มีเศษอาหารหรือวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ที่ตกหล่นอยู่บนพื้นหรือซอกต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารของหนูได้อย่างดี นอกจากนี้ทางโรงงานควรจะมีการจัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหารอย่างดี ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งอาหารของหนูส่วนเศษขยะมูลฝอยต่างๆ จะต้องมีการกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ถ้าใส่ถังไว้ก็จะต้องเป็นถังซึ่งมีฝาปิด หรือทำลายก็ต้องเป็นวิธีเผาหรือฝังเป็นต้น การเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ควรเก็บให้สูงกว่าพื้น อย่าให้ชิดฝาผนังและอย่าให้ติดเพดานด้วยเป็นต้น
 2. การใช้กับดัก การกำจัดหนูโดยใช้วิธีกับดัก เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพดีการใช้กับดักนั้นจะต้องมีการศึกษาอุปนิสัยต่างๆ ของหนูให้ดี กับดักที่นิยมใช้กันมากได้แก่ กับตีและกับกรง ส่วนเหยื่อที่ใช้ล่อนั้นจะเป็นอาหารอะไรก็ได้ ควรจะมีการเปลี่ยนบ่อยๆ เพื่อไม่ให้หนูเกิดความคุ้นเคยกับเหยื่อ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเข็ดหรือกลัวไม่กล้ากลิ่นเหยื่อเกิดขึ้นกับหนู นอกจากนี้ผู้ดักควรพยามใช้มือจับให้น้อยที่สุด ทั้งนี้เพราะหนูมีจมูกที่ไวมาก ถ้ามันได้กลิ่นคนมันจะไม่กินเหยื่อ การวางกับดักหนูควรวางให้ชิดฝาผนังหรือในมุมมืดหรือหลังกองอาหาร หรือในบริเวณใดก็ตามที่คิดว่าเป็นทางเดินของหนู การวางกับดักให้ต่ำกว่าระดับพื้นเล็กน้อยจะทำให้สามารถดักหนูได้ดีขึ้น หรืออาจจะเอากับดักหนูไว้ในที่ราบไม่ลึกนัก และทีผิวหน้ามีขี้เลื่อยหรือเมล็ดธัญพืชวางทับอยู่จะช่วยให้ดักหนูได้ดีขึ้น การใช้เหยื่อในปริมาณที่มากเพื่อดักหนูนั้น จะทำให้ดักหนูได้ยากขึ้น ในกรณีที่มีหนูเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณโรงงานเป็นจำนวนมากช่วยใช้กำดักจำนวนมากช่วย เพื่อแก้ปัญหาที่หนูจะหลุดรอดเข้าไปได้และเกิดความกลัวและเข็ดวิธีการดักหนูวิธีนี้
 3. การใช้กาว เป็นวิธีดักหนูที่นิยมใช้กันมาก ทำการดักหนู โดยการเอาเหยื่อวางบนแผ่นจานแบนๆ แล้วเอากาวป้ายเป็นวงรอบเหยื่อ เมื่อหนูมากินเหยื่อก็จะถูกกาวยึดไว้ไม่สามารถหนีไปได้ วิธีการนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพดีมาก และสามารถนำหนูไปทิ้งได้ทันทีด้วย
 4. การทำให้เกิดการสั่นสะเทือน วิธีการกำจัดหนูวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้ผลดี ดำเนินการโดยใช้เครื่องทำให้พื้นหรือฝาผนังสั่น ช่วยป้องกันไม่ให้หนูเข้ามาในบริเวณโรงงาน
 5. การปิดทางเข้าออกของหนู เป็นวิธีที่สามารถป้องกันและกำจัดหนูได้จริงๆ ไม่มีกี่ซ่อนตัวอยู่ในรัง ซึ่งวิธีการป้องกันหนูวิธีนี้ทำโดยการออกแบบอาคารให้สามารถป้องกันไม่ให้หนูเข้าไปได้ และวัสดุที่ใช้ก็ควรเป็นวัสดุที่สามารถป้องการกัดแทะของหนูได้ เช่นกะเบื้องชนิดหนาหรือเหล็กเป็นต้น หรือถ้าเป็นไม้ก็ควรหุ้มด้วยโลหะ หน้าต่างก็เช่นเดียวกันควรจะบุด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันมิให้หนูเข้าไปได้ ส่วนที่เปิดท่อระบายน้ำก็เช่นกัน ควรจะมีตะแกรงเหล็กปิด เพื่อป้องกันมิให้หนูเข้าไปในโรงงาน

การป้องกันมิให้หนูขุดรูหรือทำโพรงรอดเข้าไปใต้อาคารนั้นอาจจะทำได้โดยการทำผนังรากตึกเป็นรูปตัว L คือให้มีรากตึกลึกลงไปในดินอย่างน้อย 2 ฟุต และมีปลายออกมาทางแนวนอนอีก 1 ฟุต ส่วนขอบผนังตึกควรก่อให้สูงกว่าพื้นดินอย่างน้อย 1 ฟุต
หมายเหตุ ในส่วนของบริเวณตู้ Control ไฟฟ้าหรือส่วนของบริเวณที่หนูชุกชุม ทางเจ้าหน้าที่จะพ่นควันหรืออบละอองเพื่อไม่ให้หนูเข้ามาในพื้นที่ทุก 4 เดือน/ครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างในปริมาณมากเกินไป